Jarosław Dumanowski

Członek Klubu |

Historyk, specjalista z zakresu historii wyżywienia, historii kultury materialnej i kontaktów polsko-francuskich w epoce nowożytnej. Studiował historię na UMK i uniwersytecie Angers we Francji, uczęszczał na seminaria Jeana-Louisa Flandrina z historii wyżywienia w École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) w Paryżu. Specjalizował się najpierw w historii społeczno-gospodarczej i regionalnej, potem w historii kultury materialnej i wreszcie w historii jedzenia, kuchni i literatury kulinarnej.

Kieruje Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Michel de Montaigne w Bordeaux i w katedrze UNESCO w Europejskim Instytucie Historii i Kultur Jedzenia w Tours (IEHCA) oraz w Centrum Norberta Eliasa w EHESS w Marsylii. Członek komitetu naukowego pisma „Histoire, Economie & Societé”, rady naukowej IEHCA i komitetu naukowego szkoły letniej tego Instytutu; członek redakcji „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

Pomysłodawca i redaktor serii „Monumenta Poloniae Culinaria” wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (7 tomów dawnych tekstów kulinarnych z XVI-XVIII w., w przygotowaniu jest tom ósmy dotyczący kuchni Paula Tremo i organizacji wyżywienia dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego). Promotor trzech obronionych doktoratów z historii jedzenia. Popularyzator wiedzy o dawnej kuchni, organizator imprez historyczno-kulinarnych, współpracuje z restauratorami, szefami kuchni (jest członkiem Fundacji Klubu Szefów Kuchni), nauczycielami gastronomii i producentami żywności. Felietonista branżowego pisma Food Service, współpracownik magazynu USTA.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram